WEBINARIUM: Czy firmy spoza Podkarpacia mogą dostać dotację z podkarpackiego RPO?

Na wsparcie dotacyjne inwestycji w ramach RPO Województwa Podkarpackiego znowu mogą liczyć mikro, małe i średnie firmy pod warunkiem, że inwestycja będzie realizowana na terenie tego województwa.

Podczas prezentacji omówione zostały następujące zagadnienia:

 • jakie firmy mogą wnioskować o dotacje,
 • na jakie dofinansowanie (PLN, %, rodzaj pomocy) mogą liczyć firmy,
 • terminy naboru wniosków,
 • które koszty można rozliczyć w ramach projektu,
 • jakie są kryteria wyboru projektów – jak ocenić swoje szanse i co zrobić aby je zwiększyć?

WEBINARIUM: Kredyt na innowacje technologiczne – czyli kredyt ze wsparciem unijnym nawet do 70%

Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej – nawet do 70% inwestycji netto.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Podczas prezentacji omówione zostały następujące zagadnienia:

 • jakie firmy mogą wnioskować o kredyt z dotacją,
 • wielkość dofinansowania (w tym przypadku tzw. premii technologicznej),
 • terminy naboru wniosków,
 • koszty kwalifikowalne, czyli które koszty można rozliczyć we wniosku,
 • jakie są kryteria wyboru projektów (jak ocenić swoje szanse i co zrobić aby je zwiększyć) – co sprawdzić i co przygotować przed złożeniem wniosku aby maksymalizować szanse na sukces,
 • rola i zadania firmy doradczej,
 • case study projektu naszego klienta – firmy, której przyznano dofinansowanie w ostatnim konkursie z tego działania.

WEBINARIUM: Innowacje w MŚP – dotacje dla firm z woj. śląskiego

Przedsiębiorstwa z województwa śląskiego mogą pozyskać nawet 2 mln zł na wprowadzenie innowacyjnego produktu bądź usługi poprzez zakup niezbędnego do tego celu sprzętu, wyposażenia czy oprogramowania. Nagranie z prezentacji znajduje się poniżej.

Podczas prezentacji omówione zostały następujące zagadnienia:

 • jakie firmy mogą wnioskować o dotacje,
 • wielkość dofinansowania,
 • terminy naboru wniosków,
 • które koszty można rozliczyć we wniosku,
 • jakie są kryteria wyboru projektów (jak ocenić swoje szanse i co zrobić aby je zwiększyć),
 • rola i zadania firmy doradczej.

WEBINARIUM: Dofinansowanie unijne na realizację projektów dotyczących internacjonalizacji MŚP w województwie mazowieckim

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mogą pozyskać dotację na internacjonalizację swojej działalności. Można otrzymać dofinansowanie na rozwój eksportu poprzez udział w targach, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych czy usługach doradczych. Dotacja pozwoli zmniejszyć koszt takich inwestycji nawet o połowę!

Podczas prezentacji omówione zostały następujące zagadnienia:

 • jakie firmy mogą wnioskować o dotacje,
 • wielkość dofinansowania,
 • terminy naboru wniosków,
 • które koszty można rozliczyć we wniosku,
 • jakie są kryteria wyboru projektów (jak ocenić swoje szanse i co zrobić aby je zwiększyć),
 • rola i zadania firmy doradczej.
Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

Chcąc starać się o dotacje unijne musimy pamiętać, że dotacje są tylko na pewne obszary związane z działalnością gospodarczą, tzn. są głównie na inwestycje (nawet szkolenia są pewnego rodzaju inwestycją). Natomiast promocja czy reklama nie stanowią inwestycji – to koszty bieżące działalności (podobnie jak najem, usługi księgowe czy wynagrodzenia). Oczywiście od każdej reguły jest wyjątek i spokojnie można wskazać przykłady projektów, gdy z dotacji można było sfinansować część w/w bieżących kosztów prowadzenia działalności.
czytaj więcej

Dotacje na sprzęt i budowę hali

Dotacje na sprzęt i budowę hali

Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 w szczegółach znacznie odbiega od poprzedniej. Wydawać by się mogło, że szanse na dotacje mają wyłącznie wysoko wyspecjalizowane działania B+R, jednak są sposoby na sfinansowanie również prostszych potrzeb typu budowa hali czy zakup linii produkcyjnej. Trzeba tylko spojrzeć na problem szerzej, bardziej kreatywnie, a sposobów na realizację pojawia się wówczas kilka.
czytaj więcej

Dlaczego spada zainteresowanie dotacjami wśród polskich przedsiębiorców?

Dlaczego spada zainteresowanie dotacjami wśród polskich przedsiębiorców?

„Środki z Unii Europejskiej mogą być pomocne w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki, w tym również polskich firm. Jednak niewielki procent właścicieli mikro- i małych firm upatruje w tym źródeł rozwoju swoich przedsiębiorstw.

W latach finansowania 2007-2013 najliczniejsza grupa przebadanych przedsiębiorców nie skorzystała z dofinansowania (82,8%). Tylko nieliczne przedsiębiorstwa wykorzystały tę formę wsparcia (17,2%).
czytaj więcej

„Dotacje są dla wszystkich ale nie dla każdego”, czyli kiedy dotacja się (nie)opłaca

„Dotacje są dla wszystkich ale nie dla każdego”, czyli kiedy dotacja się (nie)opłaca

Nie pamiętam już kiedy po raz pierwszy i z czyich ust usłyszałem to zdanie, ale bardzo mi się spodobało, bo uważam że w prostych słowach idealnie oddaje sens całego mechanizmu redystrybucji środków unijnych.

Po pierwsze z dotacji korzystamy wszyscy (a ściślej: mamy możliwość korzystania) na przykład jeżdżąc po drogach, których budowa czy remont był współfinansowany ze środków europejskich czy korzystając z usług medycznych świadczonych na sprzęcie zakupionym z EFRR. Jednak nie dla każdego bo przecież nie każdy jeździ akurat po TYCH drogach czy korzysta z TYCH placówek.
czytaj więcej