2.2.1 RPO Łódzkie

Celem działania jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.

Działanie: 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.2.1 Modele biznesowe MŚP

Informacje Podstawowe

Dla kogo?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.
Instytucja ogłaszająca konkurs
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zasięg terytorialny
Województwo Łódzkie.
Kiedy?
28 lutego - 6 kwietnia 2018 r. (typ 1)
Grudzień 2018 (typ 2)

Typy projektów

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu:

  • Typ 1: opracowanie nowego modelu biznesowego
  • Typ 2: wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Poziom wsparcia

Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR: 300 000 PLN.

Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu: 85%

Minimalny wkład własny: 15%

Skontaktuj się z nami

Nazwa firmy (wymagane):

Osoba kontaktowa (wymagane):

Numer telefonu (wymagane):

Adres email (wymagane):

Szacowany koszt projektu (wymagane):

Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy - wymagane):

Planowane rezultaty inwestycji, np. innowacje produktowe/usługowe, rozwój działalności eksportowej, wdrożenie innowacji technologicznych etc. (wymagane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach związanych z przeprowadzeniem analizy możliwości finansowania planowanego projektu, w tym kontakt mailowy i telefoniczny w tej sprawie. (wymagane)

  


Zaufali nam

Conhpol
Novamed
Goliard
Betterware
s4tech
Filmaster
Mipromet
Outsourcing Partner
Faith-net
Drewnex
KogniTek RekoMe
Elektrokontel
ABC
Teamconnect
MV Center
Stars Impresariat

MG PREMIUM w liczbach

40
miesięcy na rynku usług dla biznesu
7
lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
16540000
zł pozyskanych dla Klientów
50
zrealizowanych projektów
11
aktualnie realizowanych projektów
88
% skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
520
przeprowadzonych spotkań biznesowych

Gdzie jesteśmy