Informacje Podstawowe

Dla kogo?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących bądź planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego.
Na co?
Wprowadzanie innowacji produktowych lub procesowych.
Zasięg terytorialny
Województwo Świętokrzyskie.
Kiedy?
III kwartał 2017

Typy projektów

 • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą
 • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Wydatki kwalifikowane

 • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla wartości niematerialnych i prawnych nie może przekraczać 100 000 zł dla projektu,
 • roboty budowlane do wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych,
 • leasing finansowy.

Powyższe informacje mogą ulec zmianie po ogłoszeniu konkursu.

Ważne informacje

 • projekt musi być realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego
 • w wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata.
 • nasza skuteczność w tym działaniu wynosi 100% (patrz: http://mgpremium.pl/referencje)

Kryteria wyboru projektów

 1. Zgodność projektu z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (RIS) : 0 – 1 pkt.
 2. Konkurencyjność: 1 – 4 pkt.
 3. Innowacyjność: 1 – 4 pkt.
 4. Wdrożenie wyników prac B+R: 0 – 2 pkt.
 5. Charakter wdrażanej innowacji: 1 – 2 pkt.
 6. Zatrudnienie: 0 – 5 pkt.
 7. Dodatkowe efekty projektu: 0 – 7 pkt.
 8. Rozwój działalności eksportowej: 0 – 4 pkt.
 9. Poziom bezrobocia: 0 – 2 pkt.
 10. Poziom przedsiębiorczości: 0 – 3 pkt.
 11. Start – up: 0 – 1 pkt.

Poziom wsparcia

 • kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 66 104 778 PLN
 • maksymalne dofinansowanie: do 80 %
 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000 PLN
 • maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 EUR
 • pomoc de minimis

Powyższe informacje mogą ulec zmianie po ogłoszeniu konkursu.

Skontaktuj się z nami

Nazwa firmy (wymagane):

Osoba kontaktowa (wymagane):

Numer telefonu (wymagane):

Adres email (wymagane):

Szacowany koszt projektu (wymagane):

Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy - wymagane):

Planowane rezultaty inwestycji, np. innowacje produktowe/usługowe, rozwój działalności eksportowej, wdrożenie innowacji technologicznych etc. (wymagane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach związanych z przeprowadzeniem analizy możliwości finansowania planowanego projektu, w tym kontakt mailowy i telefoniczny w tej sprawie. (wymagane)

  


Zaufali nam

Conhpol
Novamed
Goliard
Betterware
s4tech
Filmaster
Mipromet
Outsourcing Partner
Faith-net
Drewnex
KogniTek RekoMe
Elektrokontel
ABC
Teamconnect
MV Center
Stars Impresariat

MG PREMIUM w liczbach

40
miesięcy na rynku usług dla biznesu
7
lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
16540000
zł pozyskanych dla Klientów
50
zrealizowanych projektów
11
aktualnie realizowanych projektów
88
% skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
520
przeprowadzonych spotkań biznesowych

Gdzie jesteśmy