Celem poddziałania jest zwiększenie aktywności na arenie międzynarodowej małopolskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Oś. Priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP

Informacje Podstawowe

Dla kogo?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.
Instytucja Ogłaszająca konkurs
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Zasięg terytorialny
Małopolska
Kiedy?
wrzesień 2018

Typ projektu

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu:

Typy projektów mogą być łączone.

  • opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,
  • opracowania strategii/planu działalności międzynarodowej,
  • udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,
  • zakupy specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym ( strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym),
  • uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
  • dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).

Poziom wsparcia

Kwota przeznaczona na konkurs: 10 000 000 EUR

Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR: 200 000 PLN.

Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu: 50%

Minimalny wkład własny: 50%

Skontaktuj się z nami

Nazwa firmy (wymagane):

Osoba kontaktowa (wymagane):

Numer telefonu (wymagane):

Adres email (wymagane):

Szacowany koszt projektu (wymagane):

Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy - wymagane):

Planowane rezultaty inwestycji, np. innowacje produktowe/usługowe, rozwój działalności eksportowej, wdrożenie innowacji technologicznych etc. (wymagane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach związanych z przeprowadzeniem analizy możliwości finansowania planowanego projektu, w tym kontakt mailowy i telefoniczny w tej sprawie. (wymagane)

  


Materiały do pobrania

Zaufali nam

Conhpol
Novamed
Goliard
Betterware
s4tech
Filmaster
Mipromet
Outsourcing Partner
Faith-net
Drewnex
KogniTek RekoMe
Elektrokontel
ABC
Teamconnect
MV Center
Stars Impresariat

MG PREMIUM w liczbach

40
miesięcy na rynku usług dla biznesu
7
lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
16540000
zł pozyskanych dla Klientów
50
zrealizowanych projektów
11
aktualnie realizowanych projektów
88
% skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
520
przeprowadzonych spotkań biznesowych

Gdzie jesteśmy