Dotacje 2019

Dotacje 2019

Zbliża się koniec roku i pojawiają się kolejne możliwości dotacyjne (na 2019).
Tegoroczne konkursy, w tym na projekty B+R, nadal trwają, ale są również planowane kolejne.
Podobnie w przyszłym roku planowane są konkursy ukierunkowane na rozwój eksportu czy inwestycje (m.in. Małopolska, Śląsk, Łódzkie, Podkarpacie, Świętokrzyskie).

Przykładowo w województwie śląskim już na luty przyszłego roku zaplanowano konkurs dla MŚP o numerze 3.2 Innowacje w MŚP, gdzie możliwe dofinansowania na zakup środków trwałych/wnip niezbędnych do świadczenia innowacyjnych usług sięgają 3mln zł.

Firmy z całej Polski mogą też rozważyć kredyt na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR): https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/ Tu trzeba wdrażać innowacyjną co najmniej w skali kraju technologię produkcji w celu wprowadzenia na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Nabór wniosków już trwa.

Poniżej zestawienie wybranych konkursów dotacyjnych.

NAZWA DZIAŁANIA OGŁOSZENIE KONKURSU ROZPOCZĘCIE NABORU ZAKOŃCZENIE NABORU
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
1.1.1 B+R – Szybka ścieżka 28 lutego 2019 r. 1 kwietnia 2019 r. 1 lipca 2019 r.
14 sierpnia 2019 r. 16 września 2019 r. 16 grudnia 2019 r.
2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 11 lutego 2019 r. 11 marca 2019 r 30 kwietnia 2019 r.
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 18 lutego 2019 r. 20 marca 2019 r. 28 listopada 2019 r.
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – KOMPONENT INWESTYCYJNY 18 marca 2019 r 17 kwietnia 2019 r. 7 stycznia 2020 r.
2.3.5 Design dla przedsiębiorców 31 stycznia 2019 r. 4 marca 2019 r. 31 maja 2019 r
3.2.1 Badania na rynek 20 lutego 2019 r. 25 marca 2019 r. 8 maja 2019 r.
30 sierpnia 2019 r 1 października 2019 r. 31 października 2019 r.
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 3 września 2018 r. 8 października 2018 r. 26 kwietnia 2019 r.
3.3.3 – Go to Brand 25 stycznia 2019 r. 25 lutego 2019 r. 4 kwietnia 2019 r.
WOJ. MAŁOPOLSKIE
1.2.1 B+R czerwiec 2019
1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw kwiecień 2019
1.2.3 Bony na innowacje marzec 2019
3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP październik 2019
WOJ. ŚLĄSKIE
1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Lipiec 2019 r.
3.2. Innowacje w MŚP Luty 2019 r.
3.5.3 Internacjonalizacja MŚP Czerwiec 2019 r.
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
(ostatni konkurs w ramach tego działania)
I kwartał 2019 r.
WOJ. PODKARPACKIE
1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie Marzec 2019 r. Infrastruktura B+R
Kwiecień 2019 r Prace B+R
1.4.1 Dotacje bezpośrednie – Rozwój MŚP Październik 2019 r
WOJ. ŁÓDZKIE
I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji I kwartał 2019 marzec 2019
II kwartał 2019 wrzesień 2019
I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw I kwartał kwiecień 2019
II kwartał lipiec 2019
III kwartał październik 2019
I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Typ 1. Prace B+R
Typ 2. Zakup usługi badawczej

I kwartał luty 2019 Typ 2
I kwartał kwiecień 2019 Typ 1
III kwartał sierpień 2019 Typ 2
III kwartał lipiec 2019 Typ 1
III kwartał październik 2019 Typ 1
II.2.1 Modele biznesowe MŚP II kwartał maj 2019 opracowanie nowego modelu
IV kwartał listopad 2019 wdrożenie nowego modelu