Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa z sukcesem

Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa z sukcesem

Miło nam poinformować o sukcesie kolejnego naszego klienta – P.P.U.H. BIM Mariusz Balon z powiatu wadowickiego, którego projekt  uzyskał pozytywną ocenę i został rekomendowany do otrzymania dofinansowania w ramach działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Małopolskiego na lata 2014-2020.

Opracowany przez nas wniosek pt. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa P.P.U.H. Bim Mariusz Balon poprzez realizację inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych znalazł się na 21 pozycji na liście rankingowej z wynikiem 39 pkt. co stanowi 97,50%.

Przyznane dofinansowanie w wysokości 172 992,00 PLN zostanie wykorzystane na  modernizację energetyczną budynku będącego miejscem prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz na instalację odnawialnych źródeł energii. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia korzyści dla przedsiębiorstwa:

– pozyskanie z własnych źródeł ekologicznej energii elektrycznej dla własnych potrzeb przedsiębiorstwa,

– zmniejszenie zużycia paliw stałych do celów grzewczych obiektu dzięki własnej wytwarzanej energii elektrycznej,

– zmniejszenie zużycia wody i energii elektrycznej przez zamontowanie elektrycznych podgrzewaczy przepływowych.

Pozytywnym wynikiem dla wszystkich mieszkańców będzie spadek emisji gazów cieplarnianych oraz spadek zużycia wody przez przedsiębiorstwo.

 

Działanie 4.2 skierowane było do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. W ramach działania sfinansować można było m.in.:

– modernizację energetyczną obiektów, mającą na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,

– modernizację lub wymianę lokalnych źródeł ciepła,

– zastosowanie bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymianę maszyn, modernizację środków produkcji, przebudowę/modernizację linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,

– budowę i instalację odnawialnych źródeł energii.

Realizacja projektów w ramach działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa będzie miała pozytywny wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa realizujące projekt ale  na całe woj. Małopolskie i jego mieszkańców poprzez poprawę stanu środowiska wynikającego z zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii.