Harmonogramy naborów 2018

Harmonogramy naborów 2018

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa i trzy Regionalne Programy Operacyjne (Mazowsze, Śląsk i Dolny Śląsk) mają już harmonogramy naborów na 2018 rok.

 

Naszym zdaniem godne uwagi są co najmniej następujące konkursy:

Śląsk

Działanie 3.3. Technologie informacyjno -komunikacyjne w działalności gospodarczej: marzec 2018

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach: wrzesień 2018

UWAGA: Działanie 3.2. Innowacje w MŚP: brak naboru w 2018

Mazowsze

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw: kwiecień 2018

Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw: czerwiec 2018

Dolny Śląsk

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP: grudzień 2018

UWAGA: Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw: nie przewiduje się naboru w 2018 r.

POIR

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa: marzec-maj 2018

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek: prawie cały 2018 rok!

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne: luty-maj 2018

 

Wkrótce zapewne pojawią się kolejne harmonogramy.