Nabór wniosków do 1.1.1POIR – małe projekty

Nabór wniosków do 1.1.1POIR – małe projekty

NCBiR prowadzi kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach flagowego konkursu „szybka ścieżka” (1.1.1 POIR). Jednak tym razem konkurs przeznaczony jest dla małych projektów (minimum 300.000zł i maksymalnie 1.500.000zł kosztów kwalifikowalnych). Do rozdysponowania jest 150 mln zł. Konkurs podzielono na etapy a ocenę przewiduje się dokonywać na bieżąco w terminie 60 dni od daty zakończenia danej tury (z zastrzeżeniem, że w przypadku dużej liczby wniosków termin ten może ulec wydłużeniu).

Do uzyskania dotacji uprawnione są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane i prowadzą działalność w Polsce poza województwem mazowieckim i które nie otrzymały dotąd wsparcia z pierwszej osi POIR ani działania 1.5 POIG.

Projekty muszą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).
Szczegóły w ogłoszeniu konkursu na stronie NCBiR lub pod jednym z naszych numerów telefonów: 668 206 654 lub 575 800 086.