Największa dotacja w tym roku!

Największa dotacja w tym roku!

Z przyjemnością informujemy, że kolejny projekt do którego przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną otrzymał dofinansowanie.

W ramach poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Małopolskiego 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 2 552 550,00 zł otrzymała Grupa Piekarnicza Sp. z o.o. na realizację projektu pt.: Wdrożenie do produkcji prozdrowotnego pieczywa „Złote – Ziarno” stanowiącego innowację produktową i procesową w Grupie Piekarniczej sp. z o.o.

Dofinansowanie w ramach tego działania można było uzyskać na:

– wdrożeniu wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub zakupionych od jednostki naukowej,

– wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu/ chronionego patentem lub wzoru użytkowego.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 55%. Projekty realizowane w ramach tego działania mogą przeznaczyć dofinansowanie na m.in.:

– zakup nowych środków trwałych,

– zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Wydatki poniesione w projekcie mają służyć wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub usługi do działalności przedsiębiorstwa.

Realizacja projektów w ramach działania 3.4.4. Dotacje dla MŚP przyczynią się do wzrostu gospodarczego woj. Małopolskiego oraz do rozpowszechnienia innowacyjnych rozwiązań w skali rynku regionalnego jak i krajowego.