Nasz kolejny sukces w B+R

Nasz kolejny sukces w B+R

Miło nam poinformować, że nasz Klient – ROTEKO s.c. – otrzymał dotację na realizację projektu badawczo-rozwojowego pt. Opracowanie nowego modelu trójwarstwowego kajaka wyprawowego technologią termoformowania wielowarstwowego. Wniosek, który wraz z Nim stworzyliśmy trafił na pierwsze miejsce listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17.

To ogromny sukces, zwłaszcza, że był to jeden z mniejszych projektów, które otrzymały dotacje.