Pierwszy sukces w 2019

Pierwszy sukces w 2019

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wniosek o dofinansowanie dla naszego klienta – Codahead Sp. z o.o. sp.k. – uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został wybrany do dofinansowanie a klientowi przyznano 334 875 zł na realizcję projektu pt. Rozwój marki Codahead na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT. Dotacja przyznana w ramach poddziałania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – „Go To Brand”.