B+R – czyli “to be or not to be” w dotacjach

B+R – czyli “to be or not to be” w dotacjach

W obecnej perspektywie finansowej (2014-2020) szczególny nacisk instytucje wdrażające programy europejskie położyły na wzmocnienie potencjału B+R polskich przedsiębiorstw.

Wszystko to ma miejsce pod pięknym i wzniosłym szyldem zacieśniania współpracy na linii nauka-biznes. Czy projekty B+R faktycznie przyczynią się do odejścia od mitu Polski jako „montowni Europy” czy to tylko fikcja pozwalająca zarobić wąskiej grupie przedsiębiorców i  „ludziom nauki”?
czytaj więcej

Bony na innowacje – mała-duża pomoc

Bony na innowacje – mała-duża pomoc

Poddziałania: 2.3.2 POIR czy 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego to chyba najprostszy i najtańszy sposób przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania pomysłu na innowacyjny lub znacząco ulepszony produkt/wyrób, technologię produkcji, projekt wzorniczy bądź usługę.
czytaj więcej

WEBINARIUM: Czy firmy spoza Podkarpacia mogą dostać dotację z podkarpackiego RPO?

Na wsparcie dotacyjne inwestycji w ramach RPO Województwa Podkarpackiego znowu mogą liczyć mikro, małe i średnie firmy pod warunkiem, że inwestycja będzie realizowana na terenie tego województwa.

Podczas prezentacji omówione zostały następujące zagadnienia:

 • jakie firmy mogą wnioskować o dotacje,
 • na jakie dofinansowanie (PLN, %, rodzaj pomocy) mogą liczyć firmy,
 • terminy naboru wniosków,
 • które koszty można rozliczyć w ramach projektu,
 • jakie są kryteria wyboru projektów – jak ocenić swoje szanse i co zrobić aby je zwiększyć?

WEBINARIUM: Kredyt na innowacje technologiczne – czyli kredyt ze wsparciem unijnym nawet do 70%

Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej – nawet do 70% inwestycji netto.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Podczas prezentacji omówione zostały następujące zagadnienia:

 • jakie firmy mogą wnioskować o kredyt z dotacją,
 • wielkość dofinansowania (w tym przypadku tzw. premii technologicznej),
 • terminy naboru wniosków,
 • koszty kwalifikowalne, czyli które koszty można rozliczyć we wniosku,
 • jakie są kryteria wyboru projektów (jak ocenić swoje szanse i co zrobić aby je zwiększyć) – co sprawdzić i co przygotować przed złożeniem wniosku aby maksymalizować szanse na sukces,
 • rola i zadania firmy doradczej,
 • case study projektu naszego klienta – firmy, której przyznano dofinansowanie w ostatnim konkursie z tego działania.

WEBINARIUM: Innowacje w MŚP – dotacje dla firm z woj. śląskiego

Przedsiębiorstwa z województwa śląskiego mogą pozyskać nawet 2 mln zł na wprowadzenie innowacyjnego produktu bądź usługi poprzez zakup niezbędnego do tego celu sprzętu, wyposażenia czy oprogramowania. Nagranie z prezentacji znajduje się poniżej.

Podczas prezentacji omówione zostały następujące zagadnienia:

 • jakie firmy mogą wnioskować o dotacje,
 • wielkość dofinansowania,
 • terminy naboru wniosków,
 • które koszty można rozliczyć we wniosku,
 • jakie są kryteria wyboru projektów (jak ocenić swoje szanse i co zrobić aby je zwiększyć),
 • rola i zadania firmy doradczej.

WEBINARIUM: Dofinansowanie unijne na realizację projektów dotyczących internacjonalizacji MŚP w województwie mazowieckim

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mogą pozyskać dotację na internacjonalizację swojej działalności. Można otrzymać dofinansowanie na rozwój eksportu poprzez udział w targach, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych czy usługach doradczych. Dotacja pozwoli zmniejszyć koszt takich inwestycji nawet o połowę!

Podczas prezentacji omówione zostały następujące zagadnienia:

 • jakie firmy mogą wnioskować o dotacje,
 • wielkość dofinansowania,
 • terminy naboru wniosków,
 • które koszty można rozliczyć we wniosku,
 • jakie są kryteria wyboru projektów (jak ocenić swoje szanse i co zrobić aby je zwiększyć),
 • rola i zadania firmy doradczej.
Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

Chcąc starać się o dotacje unijne musimy pamiętać, że dotacje są tylko na pewne obszary związane z działalnością gospodarczą, tzn. są głównie na inwestycje (nawet szkolenia są pewnego rodzaju inwestycją). Natomiast promocja czy reklama nie stanowią inwestycji – to koszty bieżące działalności (podobnie jak najem, usługi księgowe czy wynagrodzenia). Oczywiście od każdej reguły jest wyjątek i spokojnie można wskazać przykłady projektów, gdy z dotacji można było sfinansować część w/w bieżących kosztów prowadzenia działalności.
czytaj więcej