Dotacje na sprzęt i budowę hali

Dotacje na sprzęt i budowę hali

Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 w szczegółach znacznie odbiega od poprzedniej. Wydawać by się mogło, że szanse na dotacje mają wyłącznie wysoko wyspecjalizowane działania B+R, jednak są sposoby na sfinansowanie również prostszych potrzeb typu budowa hali czy zakup linii produkcyjnej. Trzeba tylko spojrzeć na problem szerzej, bardziej kreatywnie, a sposobów na realizację pojawia się wówczas kilka.
czytaj więcej

Dlaczego spada zainteresowanie dotacjami wśród polskich przedsiębiorców?

Dlaczego spada zainteresowanie dotacjami wśród polskich przedsiębiorców?

„Środki z Unii Europejskiej mogą być pomocne w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki, w tym również polskich firm. Jednak niewielki procent właścicieli mikro- i małych firm upatruje w tym źródeł rozwoju swoich przedsiębiorstw.

W latach finansowania 2007-2013 najliczniejsza grupa przebadanych przedsiębiorców nie skorzystała z dofinansowania (82,8%). Tylko nieliczne przedsiębiorstwa wykorzystały tę formę wsparcia (17,2%).
czytaj więcej

„Dotacje są dla wszystkich ale nie dla każdego”, czyli kiedy dotacja się (nie)opłaca

„Dotacje są dla wszystkich ale nie dla każdego”, czyli kiedy dotacja się (nie)opłaca

Nie pamiętam już kiedy po raz pierwszy i z czyich ust usłyszałem to zdanie, ale bardzo mi się spodobało, bo uważam że w prostych słowach idealnie oddaje sens całego mechanizmu redystrybucji środków unijnych.

Po pierwsze z dotacji korzystamy wszyscy (a ściślej: mamy możliwość korzystania) na przykład jeżdżąc po drogach, których budowa czy remont był współfinansowany ze środków europejskich czy korzystając z usług medycznych świadczonych na sprzęcie zakupionym z EFRR. Jednak nie dla każdego bo przecież nie każdy jeździ akurat po TYCH drogach czy korzysta z TYCH placówek.
czytaj więcej

Dotacje na eksport czyli dawny „Paszport do eksportu” tylko w wybranych województwach

Dotacje na eksport czyli dawny „Paszport do eksportu” tylko w wybranych województwach

Dziś aby utrzymać przewagę konkurencyjną lub zwiększyć sprzedaż trzeba się rozwijać. Słowo „rozwój” w kontekście przedsiębiorstw jest już tak często nadużywanym pojęciem, że przestało w ogóle cokolwiek znaczyć. Bo przecież praktycznie każda podejmowana inwestycja jest związana z rozwojem lub jej celem jest rozwój. Nikt przecież nie bierze dotacji aby się zwijać 🙂 Oby!

Jednym ze sposobów na rozwój firmy jest rozszerzenie rynków zbytów, a więc wejście na nowe rynki zagraniczne. Dla wielu zarządów województw jest to jeden z tematów priorytetowych, a co za tym idzie został uwzględniony w regionalnym programie operacyjnym (RPO) danego województwa w aktualnym rozdaniu (2014-2020).

czytaj więcej

Czy opinia o innowacyjności i promesa kredytowa są niezbędne do uzyskana dotacji unijnej

Czy opinia o innowacyjności i promesa kredytowa są niezbędne do uzyskana dotacji unijnej

Wniosek o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych czy badawczo-rozwojowych prawie zawsze zawiera listę załączników. Wśród tych obligatoryjnych najczęściej znajdziemy dwa dokumenty, których pozyskanie wymaga dodatkowych, odpowiednio wcześnie podjętych działań po stronie wnioskodawcy. Wymaga też zaangażowania dodatkowych nakładów finansowych. Są to: opinia o innowacyjności oraz promesa kredytowa.

czytaj więcej

Dotacje na projekty B+R w Nowej Perspektywie

Dotacje na projekty B+R w Nowej Perspektywie

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 niesie ze sobą sporo zmian w procesie redystrybucji środków z funduszy europejskich. Zwiększa się znacząco udział samorządów w budżecie na lata 2014-2020. Teraz Zarządy Województw dysponować będą aż 40% budżetu. Zmienia się ogólna optyka w zakresie ustalania jakie projekty nadal będą wspierane pomocą bezzwrotną a jakie będą dofinansowane zwrotnymi instrumentami. Województwa mają też więcej do powiedzenia już przy ustalaniu priorytetów, działań i celów inwestycyjnych, co jest też powodem przedłużających się negocjacji z Komisją Europejską i tego, że niektóre województwa nadal nie mają zaakceptowanych programów operacyjnych. Miejmy nadzieję, że w ostatecznym rozrachunku będzie to na korzyść tych samorządów i przedsiębiorców prowadzących swoje biznesy na obszarach tych województw. We wszystkich regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 a także w części projektów centralnych zauważalny jest wyraźny nacisk na projekty badawczo-rozwojowe, czyli te o najwyższym potencjale innowacyjnym. Innowacja była zawsze promowana i stawiana na wysokim miejscu w projektach w perspektywie 2007-2013, jednak w nowym budżecie nacisk ten jeszcze się wzmocni.

czytaj więcej

Cennik usług doradczych – tajemnica poliszynela czy branżowe tabu

Cennik usług doradczych – tajemnica poliszynela czy branżowe tabu

Ile kosztuje pozyskanie dotacji? Odkąd zajmuję się profesjonalnie pozyskiwaniem dofinansowania dla przedsiębiorstw ze środków europejskich klienci ciągle zadają to pytanie. W sumie nie jest to nic dziwnego, bo przecież każdy z nas chce wiedzieć ile zapłaci za usługę, którą chce komuś zlecić. Zagadnienie interesujące, dla niektórych firm doradczych, zdawałoby się, swoiste tabu czy ściśle skrywana tajemnica. Ale czy na pewno?

czytaj więcej

Kiedy dotację trzeba zwrócić

Kiedy dotację trzeba zwrócić

Blisko 9 proc. Beneficjentów projektów unijnych musiało oddać pieniądze. Na szczęście nie trafiły one z powrotem do Brukseli, ale wspierają firmy z list rezerwowych.

Rośnie wartość zwracanego przez przedsiębiorców dofinansowania z Unii Europejskiej. Już 1,3 tys. firm (8,7 proc. spośród tych, którym zostało przyznane dofinansowanie) musiało oddać wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości a wartość rozwiązanych umów przekracza 2,2 mld zł.

Największy problem jest z realizacją inwestycji w innowacje – nowe, znacząco ulepszone linie technologiczne, produkty i usługi, które zwiększyłyby konkurencyjność przedsiębiorstw. Pieniądze musiało zwrócić 68 firm, jednak wysokość kwoty jest ogromna – blisko 1,4 mld zł, co oznacza, że więcej niż co drugi złoty przyznany z działania 4.4 PO IG wraca do PARP. Stąd pojawiły się nieplanowane wcześniej konkursy w 2013r.

czytaj więcej

Finansowanie społecznościowe jako alternatywna dla dotacji unijnych forma finansowania biznesu

Finansowanie społecznościowe jako alternatywna dla dotacji unijnych forma finansowania biznesu

Crowdfunding to forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się Internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu.

czytaj więcej

Lokalne Grupy Działania do końca maja 2014 przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

Lokalne Grupy Działania do końca maja 2014 przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD) nawet do końca maja br.

W Polsce działa aż 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

czytaj więcej