Dofinansowanie eksportu na Śląsku

Dofinansowanie eksportu na Śląsku

Po raz pierwszy został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP RPO woj. Śląskiego, w którym będzie można otrzymać dofinansowanie na opracowywanie i wdrażanie nowego modelu biznesowego, w celu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.

czytaj więcej

Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa z sukcesem

Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa z sukcesem

Miło nam poinformować o sukcesie kolejnego naszego klienta – P.P.U.H. BIM Mariusz Balon z powiatu wadowickiego, którego projekt  uzyskał pozytywną ocenę i został rekomendowany do otrzymania dofinansowania w ramach działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Małopolskiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Innowacja na sprzedaż

Innowacja na sprzedaż

Dążąc do rozwoju przedsiębiorstwa ważne jest kilka czynników takich jak klienci, rynek docelowy, kadra, zasoby techniczne oraz pomysł na rozwój. Chyba każdy słyszał o bonach np. spożywczych lub zakupowych, które można wymienić na towar. A czym są  bony na innowacje? Czy można tak po prostu kupić innowacyjne rozwiązanie i wdrożyć je do własnej działalności?

czytaj więcej

Świat w zasięgu ręki

Świat w zasięgu ręki

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kraje Europy stały się otwarte nie tylko dla turystów ale również dla przedsiębiorców chcących eksportować swoje towary. Sukces polskiego eksportu na rynkach europejskich powoduje, że żaden przedsiębiorca nie powinien lekceważyć jakiegokolwiek rynku zagranicznego, który mógłby przynieść jego działalności wymierne korzyści. Działalność eksportowa może przyczynić się do zwiększenia wartości firmy, a na pewno przyczyni się do wzrostu konkurencyjności na rynku poprzez zwiększenie grona potencjalnych klientów, nowe kontakty handlowe oraz nowe doświadczenia zdobyte na rynkach zagranicznych.

czytaj więcej

Badania i rozwój – czyli prace B+R w przedsiębiorstwie

Badania i rozwój – czyli prace B+R w przedsiębiorstwie

Śmiało można stwierdzić, iż konkursy zakładające przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa są głównym kierunkiem funduszy europejskich w obecnej perspektywie 2014-2020. Projekty B+R mają na celu zbadanie nowych zagadnień, a następnie wykorzystanie ich w celu rozwoju przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacji.

czytaj więcej

ZAPLANUJ I DZIAŁAJ

ZAPLANUJ I DZIAŁAJ

Jako firma doradcza często spotykamy się z klientami, którzy są zainteresowani pozyskaniem dotacji unijnych, ale do końca nie wiedzą na co można otrzymać dofinansowanie i jak się do tego zabrać. Nasi klienci przychodząc do nas nie muszą wiedzieć o jakie dofinansowanie chcą się starać i jak wyglądają aktualne konkursy, gdyż właśnie od tego jesteśmy aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.
czytaj więcej

Zamówienia na miarę

Zamówienia na miarę

Przystępując do realizacji projektów w ramach dofinansowania unijnego należy pamiętać, iż zakup towarów lub usług musi się odbywać zgodnie z zasadami ściśle określonymi przez Ministerstwo Rozwoju. Co oznacza, że nie możemy dokonać zakupów w ramach projektu kiedy chcemy, jak chcemy i od kogo chcemy.
czytaj więcej

Inwestycja początkowa a pomoc publiczna

Inwestycja początkowa a pomoc publiczna

Starając się o dofinansowanie staniemy przed koniecznością wyboru formy pomocy. W zależności od konkursu dostępne formy pomocy mogą być różne. Jedną z najpopularniejszych a zarazem najczęściej wybieranych pomocy jest regionalna pomoc inwestycyjna. Zazwyczaj w konkursach mamy kilka opcji pomocy, której wybór leży po stronie Wnioskodawcy.
czytaj więcej