Bony na innowacje – mała-duża pomoc

Bony na innowacje – mała-duża pomoc

Poddziałania: 2.3.2 POIR czy 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego to chyba najprostszy i najtańszy sposób przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania pomysłu na innowacyjny lub znacząco ulepszony produkt/wyrób, technologię produkcji, projekt wzorniczy bądź usługę.

Dziś jeszcze wielu przedsiębiorców nie dostrzega potrzeby czy nie docenia wagi prac B+R. Ale gdy przyjrzymy się aktualnym naborom czy też programom operacyjnym w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, szybko dostrzeżemy, że wiele konkursów przeznaczonych jest wprost na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach a znaczna część środków ma pójść na wdrożenie wyników tych prac. Coraz trudniej znaleźć proste konkursy na projekty inwestycyjne. Ich miejsce zastąpiły projekty wdrożeniowe. A zatem najpierw przedsiębiorca powinien przeprowadzić prace B+R, zlecić ich wykonanie bądź nabyć ich wyniki i dopiero w ramach niejako drugiego etapu – wdrożyć efekty tych prac tworząc zakłady produkcyjne, zakupując linie produkcyjne czy wyposażając nowoczesne parki maszynowe.

Bony na innowacje realizowane zarówno w ramach programu krajowego (2.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) jak i programów regionalnych (np. 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego, 1.2, typ 1 RPO Województwa Podkarpackiego czy 1.2.1 RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego) to jedna z możliwości opracowania nowego produktu, usługi, technologii czy wzoru użytkowego. Jest to jednocześnie najprostsza opcja, bo nie wymaga posiadania odpowiednich zasobów kadrowych, wiedzy czy laboratorium (zaplecza). Jednak ze względu na maksymalne dopuszczalne kwoty do 400.000zł w 2.3.2POIR czy do 100.000zł w 1.2.3 RPO WMałop jest to rozwiązanie odpowiednie do mniejszych, a co za tym idzie mniej kosztownych projektów badawczych.

Kolejną korzyścią jest wysoki poziom wsparcia, sięgający niekiedy nawet 90% (1.2.3 RPOWM). W „PARPowskich” (2.3.2POIR) bonach na innowacje mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na 80% dofinansowania przy maksymalnej kwocie inwestycji netto 400.000zł, więc również całkiem sporo.

Wszystko to powoduje, że bony na innowacje to instrumenty dostępne praktycznie dla każdego przedsiębiorcy, który ma ciekawy, nowatorski pomysł. Jednocześnie jest to pewnego rodzaju przepustka do „prawdziwych” dotacji.

Chcąc na przykład skorzystać z Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR) – działania, z którego można otrzymać nawet 6 mln zł premii technologicznej (umorzenia kredytu bankowego) na wdrożenie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii, 3.2.1POIR Badania na rynek czy innych konkursów z programów regionalnych na mniejsze projekty skorzystanie z bonu na innowacje może okazać się nie tylko najtańszym ale i najlepszym sposobem na stworzenie podstaw do projektów inwestycyjnych.