Dotacje na eksport czyli dawny „Paszport do eksportu” tylko w wybranych województwach

Dotacje na eksport czyli dawny „Paszport do eksportu” tylko w wybranych województwach

Dziś aby utrzymać przewagę konkurencyjną lub zwiększyć sprzedaż trzeba się rozwijać. Słowo „rozwój” w kontekście przedsiębiorstw jest już tak często nadużywanym pojęciem, że przestało w ogóle cokolwiek znaczyć. Bo przecież praktycznie każda podejmowana inwestycja jest związana z rozwojem lub jej celem jest rozwój. Nikt przecież nie bierze dotacji aby się zwijać 🙂 Oby!

Jednym ze sposobów na rozwój firmy jest rozszerzenie rynków zbytów, a więc wejście na nowe rynki zagraniczne. Dla wielu zarządów województw jest to jeden z tematów priorytetowych, a co za tym idzie został uwzględniony w regionalnym programie operacyjnym (RPO) danego województwa w aktualnym rozdaniu (2014-2020).

Jednym z województw, które stawia na zwiększenie eksportu przedsiębiorstw jest Małopolska. W Małopolskim RPO znalazło się poddziałanie oznaczone numerem 3.3.2, w ramach którego małopolskie MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) mogą w 50% sfinansować wydatki związane z wejściem na nowe rynki. Wśród wydatków kwalifikowanych znalazły się m.in. koszty udziału w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, w tym także oprócz praktycznie wszystkich kosztów związanych z wystawieniem się na targach, kwalifikowane są koszty podróży służbowych max 4 pracowników (bilety, ubezpieczenie, zakwaterowanie, dieta) oraz usługi doradcze w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi. Zakres usług doradczych jest nawet dużo szerszy i wykracza poza usługi związane z targami. Można w ten sposób dofinansować specjalistyczne usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej świadczone przez zewnętrznych doradców w zakresie:

  • strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych,
  • określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania oferty współpracy oraz negocjacji handlowych (w tym także ich przeprowadzenie),
  • opracowanie koncepcji marki czy wizerunku przedsiębiorstwa na wybranych rynkach docelowych (w tym np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych czy aplikacji mobilnych),
  • uzyskania niezbędnych do wprowadzenia produktów bądź usług na rynki zagraniczne dokumentów tj. certyfikaty, pozwolenia, homologacje itp.,
  • dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
  • usługi w zakresie tłumaczeń związanych z projektem.

Małopolska to nie jedyne województwo, które zauważyło potrzebę rozwoju eksportu. Podobne podejście zauważyły m.in. władze województw: opolskiego, dolnośląskiego czy wielkopolskiego. Na rozwój eksportu można również pozyskać dofinansowanie z programów centralnych tj. Internacjonalizacja MŚP z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej czy GO_GLOBAL.PL.