Lokalne Grupy Działania do końca maja 2014 przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

Lokalne Grupy Działania do końca maja 2014 przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD) nawet do końca maja br.

W Polsce działa aż 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Poniżej przedstawiamy LGD w niektórych województwach, w których nabory kończą się w maju br. Na stronie ARiMR znajdziecie wszystkie LGD we wszystkich województwach.

Województwo małopolskie

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby 05.05.2014 30.05.2014
Lokalna Grupa Działania „Klimas” 06.05.2014 20.05.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa 07.05.2014 20.05.2014
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” 16.04.2014 08.05.2014
Województwo podkarpackie
Lokalna Grupa Działania LASOVIA 05.05.2014 19.05.2014
Województwo świętokrzyskie
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie G5 14.04.2014 05.05.2014

Województwo mazowieckie

Lokalna Grupa Działania – „Kraina Kwitnących Sadów” 05.05.2014 20.05.2014
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” 24.04.2014 08.05.2014
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej 15.04.2014 15.05.2014
Lokalna Grupa Działania Ziemia Mińska 09.04.2014 07.05.2014

Mapa Lokalnych Grup Działania: http://www.lgdsp.pl/userfiles/file/dokumenty/mapaLGDpl.pdf

Więcej informacji na: www.arimr.gov.pl