Bony na innowacje – mała-duża pomoc

Bony na innowacje – mała-duża pomoc

Poddziałania: 2.3.2 POIR czy 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego to chyba najprostszy i najtańszy sposób przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania pomysłu na innowacyjny lub znacząco ulepszony produkt/wyrób, technologię produkcji, projekt wzorniczy bądź usługę.
czytaj więcej

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

Chcąc starać się o dotacje unijne musimy pamiętać, że dotacje są tylko na pewne obszary związane z działalnością gospodarczą, tzn. są głównie na inwestycje (nawet szkolenia są pewnego rodzaju inwestycją). Natomiast promocja czy reklama nie stanowią inwestycji – to koszty bieżące działalności (podobnie jak najem, usługi księgowe czy wynagrodzenia). Oczywiście od każdej reguły jest wyjątek i spokojnie można wskazać przykłady projektów, gdy z dotacji można było sfinansować część w/w bieżących kosztów prowadzenia działalności.
czytaj więcej

Dotacje na sprzęt i budowę hali

Dotacje na sprzęt i budowę hali

Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 w szczegółach znacznie odbiega od poprzedniej. Wydawać by się mogło, że szanse na dotacje mają wyłącznie wysoko wyspecjalizowane działania B+R, jednak są sposoby na sfinansowanie również prostszych potrzeb typu budowa hali czy zakup linii produkcyjnej. Trzeba tylko spojrzeć na problem szerzej, bardziej kreatywnie, a sposobów na realizację pojawia się wówczas kilka.
czytaj więcej

Dlaczego spada zainteresowanie dotacjami wśród polskich przedsiębiorców?

Dlaczego spada zainteresowanie dotacjami wśród polskich przedsiębiorców?

„Środki z Unii Europejskiej mogą być pomocne w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki, w tym również polskich firm. Jednak niewielki procent właścicieli mikro- i małych firm upatruje w tym źródeł rozwoju swoich przedsiębiorstw.

W latach finansowania 2007-2013 najliczniejsza grupa przebadanych przedsiębiorców nie skorzystała z dofinansowania (82,8%). Tylko nieliczne przedsiębiorstwa wykorzystały tę formę wsparcia (17,2%).
czytaj więcej

„Dotacje są dla wszystkich ale nie dla każdego”, czyli kiedy dotacja się (nie)opłaca

„Dotacje są dla wszystkich ale nie dla każdego”, czyli kiedy dotacja się (nie)opłaca

Nie pamiętam już kiedy po raz pierwszy i z czyich ust usłyszałem to zdanie, ale bardzo mi się spodobało, bo uważam że w prostych słowach idealnie oddaje sens całego mechanizmu redystrybucji środków unijnych.

Po pierwsze z dotacji korzystamy wszyscy (a ściślej: mamy możliwość korzystania) na przykład jeżdżąc po drogach, których budowa czy remont był współfinansowany ze środków europejskich czy korzystając z usług medycznych świadczonych na sprzęcie zakupionym z EFRR. Jednak nie dla każdego bo przecież nie każdy jeździ akurat po TYCH drogach czy korzysta z TYCH placówek.
czytaj więcej

Dotacje na eksport czyli dawny „Paszport do eksportu” tylko w wybranych województwach

Dotacje na eksport czyli dawny „Paszport do eksportu” tylko w wybranych województwach

Dziś aby utrzymać przewagę konkurencyjną lub zwiększyć sprzedaż trzeba się rozwijać. Słowo „rozwój” w kontekście przedsiębiorstw jest już tak często nadużywanym pojęciem, że przestało w ogóle cokolwiek znaczyć. Bo przecież praktycznie każda podejmowana inwestycja jest związana z rozwojem lub jej celem jest rozwój. Nikt przecież nie bierze dotacji aby się zwijać 🙂 Oby!

Jednym ze sposobów na rozwój firmy jest rozszerzenie rynków zbytów, a więc wejście na nowe rynki zagraniczne. Dla wielu zarządów województw jest to jeden z tematów priorytetowych, a co za tym idzie został uwzględniony w regionalnym programie operacyjnym (RPO) danego województwa w aktualnym rozdaniu (2014-2020).

czytaj więcej

Czy opinia o innowacyjności i promesa kredytowa są niezbędne do uzyskana dotacji unijnej

Czy opinia o innowacyjności i promesa kredytowa są niezbędne do uzyskana dotacji unijnej

Wniosek o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych czy badawczo-rozwojowych prawie zawsze zawiera listę załączników. Wśród tych obligatoryjnych najczęściej znajdziemy dwa dokumenty, których pozyskanie wymaga dodatkowych, odpowiednio wcześnie podjętych działań po stronie wnioskodawcy. Wymaga też zaangażowania dodatkowych nakładów finansowych. Są to: opinia o innowacyjności oraz promesa kredytowa.

czytaj więcej