Dotacje na projekty B+R w Nowej Perspektywie

Dotacje na projekty B+R w Nowej Perspektywie

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 niesie ze sobą sporo zmian w procesie redystrybucji środków z funduszy europejskich. Zwiększa się znacząco udział samorządów w budżecie na lata 2014-2020. Teraz Zarządy Województw dysponować będą aż 40% budżetu. Zmienia się ogólna optyka w zakresie ustalania jakie projekty nadal będą wspierane pomocą bezzwrotną a jakie będą dofinansowane zwrotnymi instrumentami. Województwa mają też więcej do powiedzenia już przy ustalaniu priorytetów, działań i celów inwestycyjnych, co jest też powodem przedłużających się negocjacji z Komisją Europejską i tego, że niektóre województwa nadal nie mają zaakceptowanych programów operacyjnych. Miejmy nadzieję, że w ostatecznym rozrachunku będzie to na korzyść tych samorządów i przedsiębiorców prowadzących swoje biznesy na obszarach tych województw. We wszystkich regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 a także w części projektów centralnych zauważalny jest wyraźny nacisk na projekty badawczo-rozwojowe, czyli te o najwyższym potencjale innowacyjnym. Innowacja była zawsze promowana i stawiana na wysokim miejscu w projektach w perspektywie 2007-2013, jednak w nowym budżecie nacisk ten jeszcze się wzmocni.

czytaj więcej

Cennik usług doradczych – tajemnica poliszynela czy branżowe tabu

Cennik usług doradczych – tajemnica poliszynela czy branżowe tabu

Ile kosztuje pozyskanie dotacji? Odkąd zajmuję się profesjonalnie pozyskiwaniem dofinansowania dla przedsiębiorstw ze środków europejskich klienci ciągle zadają to pytanie. W sumie nie jest to nic dziwnego, bo przecież każdy z nas chce wiedzieć ile zapłaci za usługę, którą chce komuś zlecić. Zagadnienie interesujące, dla niektórych firm doradczych, zdawałoby się, swoiste tabu czy ściśle skrywana tajemnica. Ale czy na pewno?

czytaj więcej

Kiedy dotację trzeba zwrócić

Kiedy dotację trzeba zwrócić

Blisko 9 proc. Beneficjentów projektów unijnych musiało oddać pieniądze. Na szczęście nie trafiły one z powrotem do Brukseli, ale wspierają firmy z list rezerwowych.

Rośnie wartość zwracanego przez przedsiębiorców dofinansowania z Unii Europejskiej. Już 1,3 tys. firm (8,7 proc. spośród tych, którym zostało przyznane dofinansowanie) musiało oddać wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości a wartość rozwiązanych umów przekracza 2,2 mld zł.

Największy problem jest z realizacją inwestycji w innowacje – nowe, znacząco ulepszone linie technologiczne, produkty i usługi, które zwiększyłyby konkurencyjność przedsiębiorstw. Pieniądze musiało zwrócić 68 firm, jednak wysokość kwoty jest ogromna – blisko 1,4 mld zł, co oznacza, że więcej niż co drugi złoty przyznany z działania 4.4 PO IG wraca do PARP. Stąd pojawiły się nieplanowane wcześniej konkursy w 2013r.

czytaj więcej

Finansowanie społecznościowe jako alternatywna dla dotacji unijnych forma finansowania biznesu

Finansowanie społecznościowe jako alternatywna dla dotacji unijnych forma finansowania biznesu

Crowdfunding to forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się Internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu.

czytaj więcej

Lokalne Grupy Działania do końca maja 2014 przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

Lokalne Grupy Działania do końca maja 2014 przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD) nawet do końca maja br.

W Polsce działa aż 335 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

czytaj więcej

I Forum Przedsiębiorców Małopolski

I Forum Przedsiębiorców Małopolski

26 maja 2014r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO KRAKÓW odbędzie się I Forum Przedsiębiorców Małopolski pn. „Nie bójmy się marzyć. Fundusze unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020. Jak je najlepiej zainwestować?”.

Konferencję otworzą Wicepremier – Elżbieta Bieńkowska i Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa. W Panelu dyskusyjnym „Polak potrafi lepiej” weźmie udział m.in. Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Rafał Solecki, Piotr Szymański – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego i Józef Dziubasik – twórca i właściciel Term Bania w Białce Tatrzańskiej.

czytaj więcej

Dotacje 2014-2020 z opóźnieniem

Dotacje 2014-2020 z opóźnieniem

W latach 2015–2020 biznes ma do dyspozycji ponad 16 mld euro. To głównie środki na badania, innowacje i podnoszenie konkurencyjności spółek.

Z wyliczeń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wynika, że w latach 2015–2020 do firm trafi ponad 16 mld euro z nowej puli pieniędzy europejskich przyznanych Polsce w ramach unijnej polityki spójności. Po przeliczeniu na złote daje to prawie 70 mld zł. Dla porównania w latach 2007–2013 do przedsiębiorstw skierowano około 56,8 mld zł.

czytaj więcej