ZAPLANUJ I DZIAŁAJ

ZAPLANUJ I DZIAŁAJ

Jako firma doradcza często spotykamy się z klientami, którzy są zainteresowani pozyskaniem dotacji unijnych, ale do końca nie wiedzą na co można otrzymać dofinansowanie i jak się do tego zabrać. Nasi klienci przychodząc do nas nie muszą wiedzieć o jakie dofinansowanie chcą się starać i jak wyglądają aktualne konkursy, gdyż właśnie od tego jesteśmy aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Zbliżamy się do końca 2018 r., jest to czas, w którym pojawiają się harmonogramy konkursów na 2019r. To również najlepszy moment aby zaplanować działania na rok następny. Mając przekrój wszystkich możliwości pozyskania dotacji w kolejnym roku jesteśmy w stanie już teraz wybrać najodpowiedniejsze działanie, w które wpisuje się klient i jego projekt. Jak wyglądają wybrane nabory w poszczególnych województwach można sprawdzić TU.

 

Zaplanuj

W celu podjęcia efektywnych działań, które przyniosą rzeczywiste korzyści warto je najpierw zaplanować. Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą właśnie tak działa. Tak samo jest w przypadku pozyskania funduszy unijnych. Chcąc przystąpić do konkursu aplikacyjnego warto już teraz (pod koniec roku) zrobić rozeznanie i zastanowić się na co chcielibyśmy fundusze pozyskać. Da nam to znacznie większe szanse otrzymania dotacji. Dlaczego? W tym momencie możemy dopasować projekt klienta do wszystkich planowanych konkursów i ocenić, w którym ma największe szanse i możliwość zdobycia największej liczby punków. Przychodząc do nas np. w marcu może się okazać iż nabór, który najbardziej pasuje do projektu klienta już wystartował i nie ma wystarczająco czasu aby złożyć wniosek o dofinansowanie.

Jak można zaplanować pozyskanie dofinansowania unijnego?

Bardzo dobrym narzędziem do zaplanowania udziału w konkursach aplikacyjnych jest Analiza możliwości pozyskania dofinansowania. Przeprowadzenie rzetelnej analizy przed przystąpieniem do prac nad wnioskiem o dofinansowanie przede wszystkim daje nam możliwość oceny realnych szans klienta na pozyskanie dofinansowanie w poszczególnych konkursach. Pozwala na wybór odpowiedniego naboru, co skutkuje zwiększeniem szans na pozyskanie dotacji. Jest to też możliwość aby zapoznać się z klientem i projektem oraz poznać oczekiwania i plany na rozwój przedsiębiorstwa. Taka wiedza daje możliwość oceny, który z dostępnych konkursów będzie odpowiedni względem potrzeb klienta.

Przykładowe zagadnienia analizy możliwości dofinansowania:

  • zbadanie statusu MŚP,
  • zidentyfikowanie programów wsparcia,
  • dokonanie oceny konkurencyjności projektów,
  • ocenę szans ubiegania się o dofinansowanie.

Analiza daje również możliwość podjęcia świadomej decyzji. Mając przed oczami opis konkursów z rekomendacją firmy doradczej klient może przemyśleć decyzję oraz wpisać prace nad wnioskiem w  bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Więcej o analizie możliwości pozyskania dofinansowania można poczytać TU.

Działaj

Zaplanowane konkursy na 2019 r. dają wiele możliwości dotacyjnych z różnych dziedzin i w różnych regionach. W przyszłym roku, tak jak i w obecnym, silną pozycję mają konkursy B+R przeznaczone dla przedsiębiorstw, które pozwalają w ramach prac badawczo-rozwojowych wprowadzić nowy lub znacząco ulepszony produkt, technologię lub usługę na rynek. Konkursy B+R przeznaczone są dla firm z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Dostępne będą nabory regionalne w poszczególnych województwach oraz konkursy krajowe, w których wziąć udział mogą przedsiębiorcy z całej Polski. W ramach konkursów tego typu należy przeprowadzić badania przemysłowe prowadzące do opracowania nowej wiedzy oraz prace rozwojowe, w których tą wiedzę wykorzystamy.

Drugim typem konkursów cieszącym się dużym zainteresowaniem są tzw. konkursy eksportowe. Ich głównym celem jest umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw oraz  promocja polskich towarów na rynkach międzynarodowych. W ramach tego typu dofinansowania przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na udział w targach międzynarodowych (koszty wystawy, stoiska, transportu, podróży służbowych) oraz na usługi doradcze mające na celu pomoc w pozyskaniu klientów.

 

Mając zaplanowane działania dotacyjne można z rozwagą podjąć prace nad wnioskiem nie zostawiając tego na ostatnią chwilę. Na napisanie dobrego wniosku o dofinansowanie potrzeba w praktyce ok. 2-3 miesiące. To czas współpracy i kontaktu między nami a klientem. Im więcej jest czasu na napisanie wniosku, tym lepiej możemy go dopracować poznając projekt i klienta, wprowadzając zmiany i ulepszenia. To też optymalny czas dla zlecającego, który może poświęcić czas na współpracę z nami nie zaniedbując bieżącej działalności. Zgłaszając się do nas „na ostatnią chwilę” gdy na napisanie i poznanie założeń projektu mamy miesiąc potrzebujemy dużego zaangażowania ze strony klienta, co czasami jest niewykonalne z uwagi na bieżące obowiązki. Projekty badawczo-rozwojowe dodatkowo wymagają solidnego przygotowania w trakcie opracowywania wniosku. Startując w krajowym konkursie B+R tzw. Szybkiej ścieżce musimy zagwarantować we wniosku, iż posiadamy odpowiednie zasoby kadrowe do wykonania projektu. W przypadku projektów badawczo-rozwojowych mile widziane jest aby badania przemysłowe i prace rozwojowe nadzorowały osoby z tytułem naukowym. Firmy realizujące projekty B+R często decydują się również zlecić niektóre prace merytoryczne jednostką naukowym w formie podwykonawstwa. Wszystko to wymaga czasu na zorganizowanie, dopracowanie szczegółów, a przede wszystkim wykonanie. Podobnie jest w przypadku projektów eksportowych, w których jako załącznik do wniosku wymagana jest Strategia działalności międzynarodowej zawierająca plany przedsiębiorstwa w zakresie wejścia na nowe rynki zbytu. Strategia jest istotnym dokumentem w konkursach eksportowych, a na jej przygotowanie potrzeba ok 2-3 tygodni. Dlatego warto już teraz zaplanować projekt nawet jeżeli nabór ma zostać ogłoszony dopiero w czerwcu. Pozwoli to na rozplanowanie pracy nie obciążając się nawałem dodatkowych obowiązków związanych z przygotowaniem razem z nami wniosku o dofinansowanie.