Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej a rynkach międzynarodowych.

Oś. Priorytetowa: I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie: Internacjonalizacja MŚP

Informacje Podstawowe

Dla kogo?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
Instytucja Ogłaszająca konkurs
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Zasięg terytorialny
Wsparcie finansowe dla 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie
Kiedy?
luty - marzec 2018
lipiec - wrzesień 2018

Typ projektu

Działanie podzielono na 2 etapy:

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

 1. analizę możliwości eksportowych firmy,
 2. wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 3. koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 4. wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 5. rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.).
 6. propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

 1. doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 2. doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in.: badanie marketingowe na rynku docelowym),
 3. doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 4. doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 5. zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowanych.

W ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowanych w ramach II etapu).

Ważne informacje

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:

 1. wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
 2. realizacja projektów przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,
 3. przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług
 4. przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Poziom wsparcia

Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu: 80%

Minimalny wkład własny: 20%

Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

Etap I – 50 000 PLN

Etap II – 500 000 PLN

Skontaktuj się z nami

  Nazwa firmy (wymagane):

  Osoba kontaktowa (wymagane):

  Numer telefonu (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Szacowany koszt projektu (wymagane):

  Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

  Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy - wymagane):

  Planowane rezultaty inwestycji, np. innowacje produktowe/usługowe, rozwój działalności eksportowej, wdrożenie innowacji technologicznych etc. (wymagane):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania treści marketingowych na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania odpowiedzi na przesyłane na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym zapytanie. Zgoda jest dobrowolna, jednakże w przypadku jej braku Administrator danych osobowych nie może odpowiedzieć na przesłane pytania. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator danych osobowych przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Zaufali nam

  Conhpol
  Novamed
  Goliard
  Betterware
  s4tech
  Filmaster
  Mipromet
  Outsourcing Partner
  Faith-net
  Drewnex
  KogniTek RekoMe
  Elektrokontel
  ABC
  Teamconnect
  MV Center
  Stars Impresariat

  MG PREMIUM w liczbach

  40
  miesięcy na rynku usług dla biznesu
  7
  lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
  16540000
  zł pozyskanych dla Klientów
  50
  zrealizowanych projektów
  11
  aktualnie realizowanych projektów
  88
  % skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
  520
  przeprowadzonych spotkań biznesowych

  Gdzie jesteśmy