Informacje Podstawowe

Dla kogo?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących bądź planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego.
Na co?
Wprowadzanie innowacji produktowych lub procesowych.
Zasięg terytorialny
Województwo Świętokrzyskie.
Kiedy?
29.04 - 01.07.2019

Typy projektów

 • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą
 • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Wydatki kwalifikowane

 • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata (decydujący jest rok produkcji środka trwałego). W przypadku zakupu środków transportu za kwalifikowalne uznaje się wyłącznie samochody specjalistyczne ujęte w dziale 742 Klasyfikacji Środków Trwałych;
 • roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 1372) do wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. W powyższym limicie mieszczą się również zakupy materiałów budowlanych;
 • wydatki w ramach cross-financingu, tj. koszty kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie, które stanowią uzupełnienie do finansowanego typu projektu nie mogą przekroczyć poziomu 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ważne informacje

Wspierane będą wyłącznie projekty:
a) dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem przemysłowym, wpisującej się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe – działy od 10 do 32 włącznie (z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej określających rodzaje działalności gospodarczej wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie)
lub
b) dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zakwaterowaniem, wpisującej się w kod PKD 2007 Sekcji I, Dział 55, Grupa 55.10 – wyłącznie dla OSI: Obszar turystyczny Gór Świętokrzyskich i Obszar uzdrowiskowy (z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej określających rodzaje działalności gospodarczej wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie). Informacja o obszarach OSI znajduje się pod niniejszym linkiem:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/385-mapy-obszarow-strategicznej-interwencji

Ponadto, projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz zakładające znaczący wzrost zatrudnienia będą objęte preferencjami. Informacje o regionalnych inteligentnych specjalizacjach Województwa Świętokrzyskiego dostępne są pod linkiem:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/210-regionalne-inteligentne-specjalizacje-wojewodztwa-swietokrzyskiego.

 • projekt musi być realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego
 • w wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata.
 • nasza skuteczność w tym działaniu wynosi 100% (patrz: https://mgpremium.pl/referencje)

Kryteria wyboru projektów

 1. Zgodność projektu z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (RIS)
 2. Konkurencyjność
 3. Innowacyjność
 4. Wdrożenie wyników prac B+R
 5. Charakter wdrażanej innowacji
 6. Zatrudnienie
 7. Dodatkowe efekty projektu
 8. Rozwój działalności eksportowej
 9. Poziom bezrobocia.
 10. Poziom przedsiębiorczości
 11. Start – up

Poziom wsparcia

 • minimalna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 10.314.514,52 zł, w tym 5.000.000,00 zł na projekty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zakwaterowaniem, wpisującej się w kod PKD 2007 Sekcji I, Dział 55, Grupa 55.10 – wyłącznie dla OSI: Obszar turystyczny Gór Świętokrzyskich i Obszar uzdrowiskowy
 • maksymalne dofinansowanie: do 75 %
 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000 PLN
 • maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 EUR
 • pomoc de minimis

Skontaktuj się z nami

  Nazwa firmy (wymagane):

  Osoba kontaktowa (wymagane):

  Numer telefonu (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Szacowany koszt projektu (wymagane):

  Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

  Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy - wymagane):

  Planowane rezultaty inwestycji, np. innowacje produktowe/usługowe, rozwój działalności eksportowej, wdrożenie innowacji technologicznych etc. (wymagane):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania treści marketingowych na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania odpowiedzi na przesyłane na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym zapytanie. Zgoda jest dobrowolna, jednakże w przypadku jej braku Administrator danych osobowych nie może odpowiedzieć na przesłane pytania. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator danych osobowych przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Zaufali nam

  Conhpol
  Novamed
  Goliard
  Betterware
  s4tech
  Filmaster
  Mipromet
  Outsourcing Partner
  Faith-net
  Drewnex
  KogniTek RekoMe
  Elektrokontel
  ABC
  Teamconnect
  MV Center
  Stars Impresariat

  MG PREMIUM w liczbach

  40
  miesięcy na rynku usług dla biznesu
  7
  lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
  16540000
  zł pozyskanych dla Klientów
  50
  zrealizowanych projektów
  11
  aktualnie realizowanych projektów
  88
  % skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
  520
  przeprowadzonych spotkań biznesowych

  Gdzie jesteśmy