Dofinansowanie do 2 000 000 PLN dla projektów przyczyniających się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach na Śląsku.

Informacje Podstawowe

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, czyli zatrudniające
nie więcej niż 250 pracowników, osiągające obrót
roczny nie większy niż 50 mln EUR lub całkowity
bilans roczny poniżej 43 mln EUR.
Na co?
Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na
pozyskaniu i implementacji innowacji
produktowych i procesowych z możliwością
zastosowania innowacji nietechnologicznych jako
wspomagające wraz z możliwością ich promocji na
arenie krajowej i międzynarodowej.
Zasięg terytorialny
Śląsk
Kiedy?
29.12.2017-07.02.2018

Zasady finansowania

Zasady konkursu

W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek innowacyjny co najmniej w skali regionu produkt/usługę lub proces. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu może być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.

Wspierane projekty

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Powiązanie z innymi działaniami

W ramach działania 1.2 RPO Województwa Śląskiego przedsiębiorstwa będą mogły opracować nowy, innowacyjny produkt natomiast w ramach działania 3.2 RPO Województwa Śląskiego przedsiębiorstwo będzie mogło wprowadzić powyższy produkt na rynek.
Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

Ważne informacje

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.

Poziom wsparcia

 • maksymalny poziom wsparcia: 50%
 • minimalne dofinansowanie: 100 000 zł
 • maksymalne dofinansowanie: 2 000 000 zł
 • okres realizacji projektu: do 2 lat
 • zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny (brak zaliczek)

Kryteria wyboru projektów

 1. Innowacyjność projektu – 0/1
 2. Wykonalność projektu techniczna i finansowa – 0/1
 3. Realność wskaźników – 0/1
 4. Projekt spełnia zasady udzielania pomocy publicznej oraz warunki aplikacyjne dla konkursu – 0/1
 5. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi – 0/1
 6. Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – 0/1
 7. Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków – 0/1
 8. Potencjał Wnioskodawcy i gotowość do realizacji projektu – 0-3
 9. Rozwój ekonomiczno-społeczny regionu – 0-6
 10. Utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu – 0-2
 11. Poziom innowacyjności projektu – 0-8
 12. Rozwój inteligentnych specjalizacji – 0-2
 13. Efektywność projektu – 0-6
 14. Zasada dodatkowości funduszy strukturalnych – 0-2
 15. Dodatkowe efekty projektu – 0-6
 16. Strategiczny wpływ na rozwój województwa śląskiego (kryterium strategiczne dodatkowe oceniane po osiągnięciu w kryteriach punktowych podstawowych min 21 pkt) – 0-8

Skontaktuj się z nami

  Nazwa firmy (wymagane):

  Osoba kontaktowa (wymagane):

  Numer telefonu (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Szacowany koszt projektu (wymagane):

  Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

  Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy - wymagane):

  Planowane rezultaty inwestycji, np. innowacje produktowe/usługowe, rozwój działalności eksportowej, wdrożenie innowacji technologicznych etc. (wymagane):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania treści marketingowych na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania odpowiedzi na przesyłane na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym zapytanie. Zgoda jest dobrowolna, jednakże w przypadku jej braku Administrator danych osobowych nie może odpowiedzieć na przesłane pytania. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator danych osobowych przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Zaufali nam

  Conhpol
  Novamed
  Goliard
  Betterware
  s4tech
  Filmaster
  Mipromet
  Outsourcing Partner
  Faith-net
  Drewnex
  KogniTek RekoMe
  Elektrokontel
  ABC
  Teamconnect
  MV Center
  Stars Impresariat

  MG PREMIUM w liczbach

  40
  miesięcy na rynku usług dla biznesu
  7
  lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
  16540000
  zł pozyskanych dla Klientów
  50
  zrealizowanych projektów
  11
  aktualnie realizowanych projektów
  88
  % skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
  520
  przeprowadzonych spotkań biznesowych

  Gdzie jesteśmy