Dofinansowanie dla projektów realizujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi, których celem jest wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku konkurencyjnym.

Informacje Podstawowe

Dla kogo?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które chcą realizować projekt badawczo-rozwojowy (B+R). W projekcie, poza innowacyjnością i specyfikacją zgodną z warunkami unijnymi, liczyć będzie się odpowiednie przygotowanie projektu.
Zakres dofinansowania
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które swoim zakresem obejmują badania nad projektem, eksperymentalne prace rozwojowe (B+R) lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), którego celem jest zwiększona aktywność sektora B+R.
Zasięg terytorialny
Cała Polska
Harmonogram
1.04 - 1.07.2019
16.09-16.12.2019

Ogólne zasady

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe (tj. kiedy więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych) lub
 • 15 miliona euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe (tj. kiedy więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych).

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Prace badawczo-rozwojowe mają służyć wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, których celem jest wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynku. Dotacja dotyczy zarówno projektów nowych, dopiero wkraczających w fazę realizacji, jak i tych, które wymagają udoskonalenia.

Poddziałanie 1.1.1 nastawione jest na efekt: zysk firmy, aktualizację regionalnych przedsiębiorstw, a także komercjalizację innowacyjnych rozwiązań.

Co to są badania przemysłowe?

Badania przemysłowe (prace badawcze) oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.

Co to są prace rozwojowe?

Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet, jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Możliwe dofinansowanie

mikro i małe przedsiębiorstwa

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

 • 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,
 • 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych,

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

 • 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,
 • 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych,

Średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na poziom wsparcia obniżony o 10 pkt proc. (z wyjątkiem wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu w zakresie badań przemysłowych – wówczas wsparcie wyniesie 75%).

Skontaktuj się z nami

  Nazwa firmy (wymagane):

  Osoba kontaktowa (wymagane):

  Numer telefonu (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Szacowany koszt projektu (wymagane):

  Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

  Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy-wymagane):

  Planowane rezultaty inwestycji, np. innowacje produktowe/usługowe, rozwój działalności eksportowej, wdrożenie innowacji technologicznych etc. (wymagane):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania treści marketingowych na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania odpowiedzi na przesyłane na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym zapytanie. Zgoda jest dobrowolna, jednakże w przypadku jej braku Administrator danych osobowych nie może odpowiedzieć na przesłane pytania. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator danych osobowych przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Zaufali nam

  Conhpol
  Novamed
  Goliard
  Betterware
  s4tech
  Filmaster
  Mipromet
  Outsourcing Partner
  Faith-net
  Drewnex
  KogniTek RekoMe
  Elektrokontel
  ABC
  Teamconnect
  MV Center
  Stars Impresariat

  MG PREMIUM w liczbach

  40
  miesięcy na rynku usług dla biznesu
  7
  lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
  16540000
  zł pozyskanych dla Klientów
  50
  zrealizowanych projektów
  11
  aktualnie realizowanych projektów
  88
  % skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
  520
  przeprowadzonych spotkań biznesowych

  Gdzie jesteśmy