Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na nawet 70% dofinansowania (typ 1) i 80% (typ 2) a średnie przedsiębiorstwa na maksymalnie 60%.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 10 mln zł dla typu 1 i 500.000 zł w przypadku typu 2 (typ 2).

Informacje Podstawowe

Dla kogo?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.
Na co?
Rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług.
lub
Zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia usług dla nowo powstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujących na rynku (B2B, B2C, C2C).
Zasięg terytorialny
Województwo podkarpackie
Kiedy?
październik 2019

Typy projektów

Typ 1. Rozwój MŚP

 • Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług.
 • Uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą MŚP prowadzące działalność na rynku powyżej 12 miesięcy, a w przypadku TIK – powyżej 24 miesięcy. Wnioskodawca musi osiągać przychody ze sprzedaży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie i w tym okresie działalność nie może podlegać zawieszeniu.
 • Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, a także wartości niematerialne i prawne w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
 • Mające siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność. Oddział/siedziba/miejsce wykonywania działalności gospodarczej ma być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia pierwszego wniosku o płatność.

Typ 2. TIK

 • Wsparcie skierowane będzie do nowo powstałych mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata.
 • Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.
 • Mające siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się z poniższe modele:

 • B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
 • B2C (Business to Consumer), model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.
 • C2C (Consumer to Consumer), model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Maksymalny poziom wsparcia

Typ 1. Rozwój MŚP

 • pomoc de minimis – 70%,
 • regionalna pomoc inwestycyjna – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:
  • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
  • średnie przedsiębiorstwo – 60%.

Typ 2. TIK:

 • pomoc de minimis – 80%.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

Typ 1. Rozwój MŚP

 • dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:
  • min. wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN
  • maks. wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN
 • dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R:
  • min. wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN
  • maks. wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN

Typ 2. TIK:

 • min. wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 50 000 PLN.
 • maks. wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.

Kryteria wyboru projektów

 1. Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez wnioskodawcę – 15 pkt
 2. Stopień innowacyjności produktu/usługi – 15 pkt
 3. Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informacja i telekomunikacja) – 15 pkt
 4. Realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej – 15 pkt (pow. brzozowski, kolbuszowski, lubaczowski, przemyski, przeworski)
 5. Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu – 10 pkt
 6. Udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej – 15 pkt (gdy udokumentowana współpraca trwa co najmniej 24 miesiące od dnia ogłoszenia konkursu, tj. 17.12.2015 r. )
 7. Lokalizacja na obszarach wiejskich w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa – 10 pkt (pow. bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, m. Przemyśl)
 8. Wkład własny wyższy od wymaganego – 5 pkt (1 pkt za każdy 1%)

Skontaktuj się z nami

  Nazwa firmy (wymagane):

  Osoba kontaktowa (wymagane):

  Numer telefonu (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Szacowany koszt projektu (wymagane):

  Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

  Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy - wymagane):

  Planowane rezultaty inwestycji, np. innowacje produktowe/usługowe, rozwój działalności eksportowej, wdrożenie innowacji technologicznych etc. (wymagane):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania treści marketingowych na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania odpowiedzi na przesyłane na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym zapytanie. Zgoda jest dobrowolna, jednakże w przypadku jej braku Administrator danych osobowych nie może odpowiedzieć na przesłane pytania. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator danych osobowych przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Zaufali nam

  Conhpol
  Novamed
  Goliard
  Betterware
  s4tech
  Filmaster
  Mipromet
  Outsourcing Partner
  Faith-net
  Drewnex
  KogniTek RekoMe
  Elektrokontel
  ABC
  Teamconnect
  MV Center
  Stars Impresariat

  MG PREMIUM w liczbach

  40
  miesięcy na rynku usług dla biznesu
  7
  lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
  16540000
  zł pozyskanych dla Klientów
  50
  zrealizowanych projektów
  11
  aktualnie realizowanych projektów
  88
  % skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
  520
  przeprowadzonych spotkań biznesowych

  Gdzie jesteśmy