Celem poddziałania jest zwiększenie aktywności na arenie międzynarodowej małopolskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Oś. Priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP

Informacje Podstawowe

Dla kogo?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.
Instytucja Ogłaszająca konkurs
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Zasięg terytorialny
Małopolska
Kiedy?
październik 2019

Typ projektu

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu:

Typy projektów mogą być łączone.

 • opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,
 • opracowania strategii/planu działalności międzynarodowej,
 • udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,
 • zakupy specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym ( strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym),
 • uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 • dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).

Poziom wsparcia

Kwota przeznaczona na konkurs: 10 000 000 EUR

Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR: 200 000 PLN.

Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu: 50%

Minimalny wkład własny: 50%

Skontaktuj się z nami

  Nazwa firmy (wymagane):

  Osoba kontaktowa (wymagane):

  Numer telefonu (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Szacowany koszt projektu (wymagane):

  Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

  Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy - wymagane):

  Planowane rezultaty inwestycji, np. innowacje produktowe/usługowe, rozwój działalności eksportowej, wdrożenie innowacji technologicznych etc. (wymagane):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania treści marketingowych na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania odpowiedzi na przesyłane na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym zapytanie. Zgoda jest dobrowolna, jednakże w przypadku jej braku Administrator danych osobowych nie może odpowiedzieć na przesłane pytania. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator danych osobowych przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Materiały do pobrania

  Zaufali nam

  Conhpol
  Novamed
  Goliard
  Betterware
  s4tech
  Filmaster
  Mipromet
  Outsourcing Partner
  Faith-net
  Drewnex
  KogniTek RekoMe
  Elektrokontel
  ABC
  Teamconnect
  MV Center
  Stars Impresariat

  MG PREMIUM w liczbach

  40
  miesięcy na rynku usług dla biznesu
  7
  lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
  16540000
  zł pozyskanych dla Klientów
  50
  zrealizowanych projektów
  11
  aktualnie realizowanych projektów
  88
  % skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
  520
  przeprowadzonych spotkań biznesowych

  Gdzie jesteśmy