Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.1.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15

Informacje Podstawowe

Dla kogo?
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Na co?
- Dostosowanie pomieszczeń, poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacji kuchni, stołówek, szatni, sanitariatów itp.
- Modernizację istniejącej bazy żłobkowej
- Zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych ( m.in. meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie wypoczynkowe)
- Wyposażenie placu zabaw
- Zakup pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznego sprzętu
- Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem miejsca, w tym: wynagrodzenia nauczycieli i personelu oraz koszty żywienia dzieci
Zasięg terytorialny
Śląsk
Termin składania wniosków:
3.09.2015 r. - 05.10.2015 r.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawienie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3. roku życia. Cel ten musi uwzględniać prawo pracowników do godzenia życia zawodowego i prywatnego, jak również równość szans płci na każdym etapie rozwoju zawodowego.

Typy projektów

Dofinansowanie obejmuje następujące typy projektów:

 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki
 2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących
 3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: sprawowanie opieki przez nianię, sprawowanie opieki przez opiekuna dziecięcego
 4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy

Poziom wsparcia

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Poziom dofinansowania: 88,00%.

Poziom wkładu własnego: 12,00%.

Skontaktuj się z nami

  Nazwa firmy (wymagane):

  Osoba kontaktowa (wymagane):

  Numer telefonu (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Szacowany koszt projektu (wymagane):

  Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

  Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach związanych z przeprowadzeniem analizy możliwości finansowania planowanego projektu, w tym kontakt mailowy i telefoniczny w tej sprawie. (wymagane)

  [mailpoetsignup mailpoetsignup-623 mailpoet_list_3 class:news-check "Wyrażam zgodę na wpis mojego adresu e-mail do newslettera, z którego będą przesyłane informacje o planowanych naborach i konkursach dotacyjnych, złożonych wnioskach, wynikach i innych istotnych z punktu widzenia pozyskania dotacji lub finansowania zwrotnego dla przyszłych projektów firmy."]

  Zaufali nam

  Conhpol
  Novamed
  Goliard
  Betterware
  s4tech
  Filmaster
  Mipromet
  Outsourcing Partner
  Faith-net
  Drewnex
  KogniTek RekoMe
  Elektrokontel
  ABC
  Teamconnect
  MV Center
  Stars Impresariat

  MG PREMIUM w liczbach

  40
  miesięcy na rynku usług dla biznesu
  7
  lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
  16540000
  zł pozyskanych dla Klientów
  50
  zrealizowanych projektów
  11
  aktualnie realizowanych projektów
  88
  % skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
  520
  przeprowadzonych spotkań biznesowych

  Gdzie jesteśmy