Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.1.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15

Informacje Podstawowe

Dla kogo?
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Na co?
- Dostosowanie pomieszczeń, poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacji kuchni, stołówek, szatni, sanitariatów itp.
- Modernizację istniejącej bazy żłobkowej
- Zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych ( m.in. meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie wypoczynkowe)
- Wyposażenie placu zabaw
- Zakup pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznego sprzętu
- Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem miejsca, w tym: wynagrodzenia nauczycieli i personelu oraz koszty żywienia dzieci
Zasięg terytorialny
Śląsk
Termin składania wniosków:
3.09.2015 r. - 05.10.2015 r.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawienie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3. roku życia. Cel ten musi uwzględniać prawo pracowników do godzenia życia zawodowego i prywatnego, jak również równość szans płci na każdym etapie rozwoju zawodowego.

Typy projektów

Dofinansowanie obejmuje następujące typy projektów:

  1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki
  2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących
  3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: sprawowanie opieki przez nianię, sprawowanie opieki przez opiekuna dziecięcego
  4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy

Poziom wsparcia

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

Poziom dofinansowania: 88,00%.

Poziom wkładu własnego: 12,00%.

Skontaktuj się z nami

Nazwa firmy (wymagane):

Osoba kontaktowa (wymagane):

Numer telefonu (wymagane):

Adres email (wymagane):

Szacowany koszt projektu (wymagane):

Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach związanych z przeprowadzeniem analizy możliwości finansowania planowanego projektu, w tym kontakt mailowy i telefoniczny w tej sprawie. (wymagane)

[mailpoetsignup mailpoetsignup-623 mailpoet_list_3 class:news-check "Wyrażam zgodę na wpis mojego adresu e-mail do newslettera, z którego będą przesyłane informacje o planowanych naborach i konkursach dotacyjnych, złożonych wnioskach, wynikach i innych istotnych z punktu widzenia pozyskania dotacji lub finansowania zwrotnego dla przyszłych projektów firmy."]

Zaufali nam

Conhpol
Novamed
Goliard
Betterware
s4tech
Filmaster
Mipromet
Outsourcing Partner
Faith-net
Drewnex
KogniTek RekoMe
Elektrokontel
ABC
Teamconnect
MV Center
Stars Impresariat

MG PREMIUM w liczbach

40
miesięcy na rynku usług dla biznesu
7
lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
16540000
zł pozyskanych dla Klientów
50
zrealizowanych projektów
11
aktualnie realizowanych projektów
88
% skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
520
przeprowadzonych spotkań biznesowych

Gdzie jesteśmy

Paste your AdWords Remarketing code here