Kredyt technologiczny to jeden z popularnych konkursów, który został przeprowadzony w ramach unijnej perspektywy na lata 2007-2013. W latach 2014-2020 będzie on kontynuowany pod nieco zmienioną nazwą „kredyt na innowacje technologiczne” w ramach POIR w poddziałaniu 3.2.2.

Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściowo spłatę kredytu udzielanego przez banki komercyjne na realizację inwestycji technologicznej.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie instytucją przeprowadzającą nabór, oceniającą wnioski o przyznanie premii technologicznej, podpisującą umowy z beneficjentami oraz wypłacającą przyznane wsparcie.

Informacje Podstawowe

Dla kogo?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową oraz możliwość uzyskania promesy kredytowej (czyli pisemnego przyrzeczenia udzielenia kredytu – promesy również udziela bank komercyjny).
Zakres dofinansowania
POIR przewiduje wsparcie finansowe przede wszystkim na:
- zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń
- zakup nieruchomości i budynków, materiałów i prac budowlanych
- zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania
Zasięg terytorialny
Cała Polska
Termin składania wniosków
I/II kwartał 2018

Ważne informacje

Premiowane będą projekty o najwyższym poziomie innowacyjności.

Wysokość wsparcia

 •  Zgodnie z mapą pomocy regionalnej lub późniejszymi doprecyzowaniami ze strony BGK
 • Planowana, maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 000 000 zł
 • Całkowita wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 422 000 000 €

Tabela poniżej przedstawia maksymalną intensywność wsparcia (premię technologiczną), którą stosuje się do inwestycji małych przedsiębiorstw. W przypadku realizacji inwestycji przez średnie przedsiębiorstwa odejmowane jest 10 punktów procentowych.

Maksymalna intensywność wsparcia regionalnego na lata 2014 – 2020
70 % woj. warmińsko – mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie
55 % woj. pomorskie, zachodnio – pomorskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie (region: ciehanowski – płocki, ostrołęcko – siedlecki, warszawski wschodni, radomski)
45 % woj. dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie
40 % woj. mazowieckie (region: warszawski zachodni)
35 % Warszawa

Skontaktuj się z nami

  Adres email (wymagane):

  Szacowany koszt projektu (wymagane):

  Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

  Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy-wymagane):

  Planowane rezultaty inwestycji, np. innowacje produktowe/usługowe, rozwój działalności eksportowej, wdrożenie innowacji technologicznych etc. (wymagane):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania treści marketingowych na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania odpowiedzi na przesyłane na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym zapytanie. Zgoda jest dobrowolna, jednakże w przypadku jej braku Administrator danych osobowych nie może odpowiedzieć na przesłane pytania. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator danych osobowych przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Zaufali nam

  Conhpol
  Novamed
  Goliard
  Betterware
  s4tech
  Filmaster
  Mipromet
  Outsourcing Partner
  Faith-net
  Drewnex
  KogniTek RekoMe
  Elektrokontel
  ABC
  Teamconnect
  MV Center
  Stars Impresariat

  MG PREMIUM w liczbach

  40
  miesięcy na rynku usług dla biznesu
  7
  lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
  16540000
  zł pozyskanych dla Klientów
  50
  zrealizowanych projektów
  11
  aktualnie realizowanych projektów
  88
  % skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
  520
  przeprowadzonych spotkań biznesowych

  Gdzie jesteśmy