WEBINARIUM: Czy firmy spoza Podkarpacia mogą dostać dotację z podkarpackiego RPO?

Na wsparcie dotacyjne inwestycji w ramach RPO Województwa Podkarpackiego znowu mogą liczyć mikro, małe i średnie firmy pod warunkiem, że inwestycja będzie realizowana na terenie tego województwa.

Podczas prezentacji omówione zostały następujące zagadnienia:

  • jakie firmy mogą wnioskować o dotacje,
  • na jakie dofinansowanie (PLN, %, rodzaj pomocy) mogą liczyć firmy,
  • terminy naboru wniosków,
  • które koszty można rozliczyć w ramach projektu,
  • jakie są kryteria wyboru projektów – jak ocenić swoje szanse i co zrobić aby je zwiększyć?