WEBINARIUM: Dofinansowanie unijne na realizację projektów dotyczących internacjonalizacji MŚP w województwie mazowieckim

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mogą pozyskać dotację na internacjonalizację swojej działalności. Można otrzymać dofinansowanie na rozwój eksportu poprzez udział w targach, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych czy usługach doradczych. Dotacja pozwoli zmniejszyć koszt takich inwestycji nawet o połowę!

Podczas prezentacji omówione zostały następujące zagadnienia:

  • jakie firmy mogą wnioskować o dotacje,
  • wielkość dofinansowania,
  • terminy naboru wniosków,
  • które koszty można rozliczyć we wniosku,
  • jakie są kryteria wyboru projektów (jak ocenić swoje szanse i co zrobić aby je zwiększyć),
  • rola i zadania firmy doradczej.