WEBINARIUM: Kredyt na innowacje technologiczne – czyli kredyt ze wsparciem unijnym nawet do 70%

Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej – nawet do 70% inwestycji netto.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Podczas prezentacji omówione zostały następujące zagadnienia:

  • jakie firmy mogą wnioskować o kredyt z dotacją,
  • wielkość dofinansowania (w tym przypadku tzw. premii technologicznej),
  • terminy naboru wniosków,
  • koszty kwalifikowalne, czyli które koszty można rozliczyć we wniosku,
  • jakie są kryteria wyboru projektów (jak ocenić swoje szanse i co zrobić aby je zwiększyć) – co sprawdzić i co przygotować przed złożeniem wniosku aby maksymalizować szanse na sukces,
  • rola i zadania firmy doradczej,
  • case study projektu naszego klienta – firmy, której przyznano dofinansowanie w ostatnim konkursie z tego działania.